Cattelan

Një ekspozim që  thekson formën  dhe që, përmes dizajnit dhe zgjidhjeve sensoriale me ndikim të madh, lejon një pamje të menjëhershme të vëllimeve, dritave dhe materialeve gjeometrike.

Efekti është shumë tërheqës; Qëndrimi bëhet një rrugë e identitetit dhe stilit, por mbi të gjitha ajo lidhet me konceptin institucional të Cattelan Italia. Çdo fokus është një simbol i evolucionit të një koleksioni që zgjerohet nga zona ndenjes së përditshme ,  në zonën e natës me qëllimin e thjeshtë për të ofruar sisteme të koordinuara të mobiljeve. Një vullnet i thjeshtë, por absolutisht i vendosur për të pasur në qendër një pamje bashkëkohore të dizajnit.