Pasqyre

Një ekspozim që  thekson formën  dhe që, përmes dizajnit dhe zgjidhjeve sensoriale me ndikim të madh, lejon një pamje të menjëhershme të vëllimeve, dritave dhe materialeve gjeometrike. Efekti është shumë tërheqës; Qëndrimi bëhet një rrugë e identitetit dhe stilit, por mbi të gjitha ajo lidhet me konceptin institucional të Cattelan Italia. 

Stili dhe e përsosura  janë tiparet dalluese të pasqyrave Natuzzi Italia. Në mur ose në dysheme, ata janë në dispozicion në  shumëllojshmëri të formave dhe madhësive.

Në  epokën e globalizimit dhe prodhimit serial, ka nga ata që kanë zgjedhur të kërkojnë bukurinë, individualitetin dhe përsosmërinë dhe ne kemi zgjedhur të kombinojmë me sukses elegancën, materialet me cilësi të lartë si dhe vëmendjen në çdo detaj.