Dëshironi të punoni me ne?

Karriera

Delta home është gjithmonë në kërkim të individëve të talentuar duke krijuar mundësi të shumta punësimi. Në fokusin tonë të punës primare janë komunikimi, klima harmonike dhe shpirti i skuadrës në ambientin e punës. Për të aplikuar ju duhet të dërgoni CV me foto dhe dokumentat tuaja plotësuese, duke përcaktuar pozicionin për të cilin aplikoni, në adresën: [email protected]

Informacionet e nevojshme në dërgimin e aplikimit për punë janë:

1 – Informacionet personale

Emri
Adresa, qyteti ku banoni
Numri i telefonit
Adresa e e-mail-it

2 – Edukimi dhe eksperiencat
Diplomë universitare në profilin respektiv të kërkuar\Diploma të tjera.
Diploma dhe Certifikata të tjera kualifikimi në mbështetje të aplikimit tuaj.

3 – Letër interesi

4- Referenca

Në bazë të pozicionit për të cilin aplikoni do të ketë edhe specifikime të veçanta
Ju do të kontaktoheni nga burimet njerëzore, vetëm nëse CV-ja dhe dokumetat tuaja plotësuese do të klasifikohen / seleksionohen nga skuadra jonë e vlerësimit. Tek ne Cv-ja juaj është e sigurtë dhe do të trajtohet në konfidencialitet të plotë.