Dining tables

The beauty of shape and the extraordinary variety of compositions can win you over at first glance, but it is only when you skim over the soft finishes and the fine handcrafted decorations, physically touching the quality of the materials used and the sturdiness of the frames that you will truly understand the absolute inimitability of Cantori’s world.

Një ekspozim që  thekson formën  dhe që, përmes dizajnit dhe zgjidhjeve sensoriale me ndikim të madh, lejon një pamje të menjëhershme të vëllimeve, dritave dhe materialeve gjeometrike. Efekti është shumë tërheqës; Qëndrimi bëhet një rrugë e identitetit dhe stilit, por mbi të gjitha ajo lidhet me konceptin institucional të Cattelan Italia.

Çdo fokus është një simbol i evolucionit të një koleksioni që zgjerohet nga zona ndenjes së përditshme ,  në zonën e natës me qëllimin e thjeshtë për të ofruar sisteme të koordinuara të mobiljeve. Një vullnet i thjeshtë, por absolutisht i vendosur për të pasur në qendër një pamje bashkëkohore të dizajnit.

Created by designers of international renown, Natuzzi Italia tables bring value and quality to the dining area.Maximum functionality, originality and simplicity combine with fine materials and accurate craftsmanship.

A synthesis of no-fuss geometric design and lightness of form gives rise to new table models for the living area.

 Less time looking for dining tables means more time for sharing good food and laughter with family and friends.