Veneta Cucine

Projektimi i kuzhinës ka dy momente thelbësore: zgjedhjen e produktit në lidhje me kerkesat funksionale te tij dhe pamjen, si dhe mënyrën e përdorimit të saj përmes veprimeve dhe praktikave që shfrytëzojnë kuzhinë në masën më të madhe të mundshme dhe gjithashtu e bëjnë atë më personale. Imazhi i saj krijohet përmes shprehjes së mënyrave të ndryshme të përjetimit të jetës së përditshme.