Natuzzi

Tavolinat  në të gjitha format dhe madhësitë plotësojnë mobiljet e dhomave të Natuzzi Italia, në një interpretim shumë funksional të stilit.