Dysheqe

Një sistem gjumi përfshin dyshekë, jastëkë të veçantë  dhe produkte të tjera. Duke pasur në qëndër gjumin e bebeve, gjithnjë kemi në vëmendje sistemet e reja të gjumit