Garderoba

Të gjitha modelet Misura Emme janë krijime origjinale që mbajnë firmën “Made in Italy “. Ato përfaqësojnë  tendencat më të reja të tregut me një cilësi të lartë  dhe ambicje për shtrirje sa më të madhe në treg  gjithnjë duke vendosur një ekuilibër midis kapaciteteve dhe performacës së prodhimit të tyre në seri dhe stilit unik të një projektuesi të vërtetë

Dhomat e ndenjes dhe dhomat e gjumit: një sistem gjithpërfshirës që ka të bëjë me fleksibilitetin dhe racionalitetin e dizajnuar për të përcaktuar dhe organizuar hapësirën si dhe me përzgjedhjen e aksesorëve të duhur për tu përshtatur sa më mire në të.