Poltrone

Harmonia, dizajni dhe të qënit rehat në të janë  ato që karakterizojnë të gjitha divanet Natuzzi Italia.

E veshur në lëkurë ose pëlhurë, secili model është punuar me dorë në Itali.

Në  epokën e globalizimit dhe prodhimit serial, ka nga ata që kanë zgjedhur të kërkojnë bukurinë, individualitetin dhe përsosmërinë dhe ne kemi zgjedhur të kombinojmë me sukses elegancën, materialet me cilësi të lartë si dhe vëmendjen në çdo detaj.

Në  epokën e globalizimit dhe prodhimit serial, ka nga ata që kanë zgjedhur të kërkojnë bukurinë, individualitetin dhe përsosmërinë dhe ne kemi zgjedhur të kombinojmë me sukses elegancën, materialet me cilësi të lartë si dhe vëmendjen në çdo detaj.